Puppytesten

Een puppytest wordt gebruikt als richtlijn voor het karakter van de pup.

Dit kan gedaan worden bij een nest pups zodat de fokker een uitgebreider zicht heeft op welke pup het beste bij welk gezin past. Maar ook op verzoek van de nieuwe eigenaar, zodat deze een idee krijgt van het karakter van de pup. Na een puppytest kan een beeld gegeven worden van de mogelijkheden van een pup.

Deze test wordt op de leeftijd van 7 weken afgenomen. Diverse aspecten komen aan bod tijdens de test, zoals sociale binding met de mens, werkcapaciteiten, oplossend vermogen, enz.. Het is geen garantie voor latere gedrag van de hond, maar een richtlijn. Omgevingsfactoren en ervaringen zijn mede bepalend voor het  gedrag op volwassen leeftijd. Iedere pup krijgt een uitgebreide beschrijving van het te verwachten karakter mee.

Heeft u interesse? Neem gerust contact met ons op!